Gudstjänstbesök och samlingar under konfirmandåret

För att bekanta sej med församlingslivet och församlingens verksamhet skall konfirmanderna under sitt konfirmandår delta i församlingens gudstjänster och övriga samlingar. Totalt skall konfirmanderna delta i 6 gudstjänster och 3 övriga samlingar. Som intyg på deltagandet i en gudstjänst eller övrig samling får konfirmanderna en underskrift i sin besöksdagbok vid slutet av evenemanget.

 

Gudstjänstbesöken

I de sex gudstjänserna ingår en gudstjänst som hela lägergruppen deltar i gemensamt i samband med en konfirmand- och föräldrasamling. De fem andra gustjänsterna deltar man i gruppvis enligt grupper och datum som postas hem i brev. Har man inte möjlighet att delta i något av gruppbesöken går det bra att besöka någon annan gudstjänst på egen hand istället.

 

Övriga samlingar

De tre övriga samlingarna kan vara ungdomssamlingar, musikevenenemang eller andra tillställningar som församlingen ordnar. Som övrig samling räknas också dop, kyrkliga vigslar och jordfästningar om man deltar i sådana under året. Vilka evenemang man deltar i, och när, är fritt att välja själv.