Bonäs prästgård

Bonäs prästgård med sin vita rappade fasad.

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

040 868 7178

040 310 0410 församlingskansli

Bonäs prästgård används som klubb och grupplokal. Jakobstads svenska församling har dagklubbs- och eftisverksamhet i huset.

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

må 4.12 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

to 14.12 kl. 19.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Vardagspaus - för kvinnor

Vardagspaus - för kvinnor