Bonäs prästgård

Bonäs prästgård med sin vita rappade fasad.

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

040 868 7178

040 310 0410 församlingskansli

Bonäs prästgård används som klubb och grupplokal. Jakobstads svenska församling har dagklubbs- och eftisverksamhet i huset.

Läge på kartan

Parkering Parkering
Toalett Toalett