Bonäs prästgård

Bonäs prästgård med sin vita rappade fasad.

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

040 868 7178

040 310 0410 församlingskansli

Bonäs prästgård används som klubb och grupplokal. Jakobstads svenska församling har dagklubbs- och eftisverksamhet i huset.

Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

må 27.3 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb
må 3.4 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb
må 17.4 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb
må 24.4 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb
må 8.5 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb
må 15.5 kl. 10.00 -12.00

Västra Ringvägen 2, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb