Dop med servering som hålls i Jakobstads församlingscentrum

 

Utrymmen och servering

Servering vid dop kan man sköta själv eller låta någon ur personalen vid Församlingscentrets kök gör det. Om man sköter serveringen själv och avgiften faktureras en pentryavgift. Serveringen kan hållas i utrymmen som finns bredvid kapellet, där finns ett pentry och serveringsbord. Utrymmens maxgräns är 30 personer (under corona max 9 personer). Om man sköter serveringen själv reserveras 30 minuter innan dopet börjar för att ställa iordning för serveringen, dop och servering 1,5 timmar och 30 minuter för att städa bort. Sammanlagt bokas 2,5 timmar för dop med servering. Ifall man är i behov av större utrymmen för serveringen kan man boka en större sal vid Församlingscentret. För det utrymmet betalar man både en pentryavgift och en avgift för serveringen (timdebitering).

I pentryavgiften ingår att man kokar kaffe, dukar, diskar och städar själv, i annat fall faktureras för personalens arbetstid som går till detta, dock minst en arbetstimme. För pentryavgiften har man rätt att använda Församlingscentrets kaffe- och vattenkokare, kylskåpet och mikron i pentry, kaffekoppar, assietter, skedar, glas, saftkanna, termosar, städredskap m.m. Vänligen besök eller kontakta Församlingscentrets kök per tfn 0403 100 480 innan dopserveringen. Personalen förevisar gärna var tillbehören finns.

Om man önskar att personalen vid Församlingscentrets kök skall sköta serveringen bör en sådan servering bokas senast 10 dagar innan själva tillfället. Då tillkommer förutom pentryavgiften också timdebitering.

Överlämna utrymmena och kärlen i gott skick till nästa användare.

Du hittar avgifterna och timdebiteringen på webbsidan Hyror och avgifter - Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet (pedersorenejdensforsamlingar.fi)

Blommor och ljus

Man kan ta med sig egna blommor både till altaret i kapellet och till själva serveringen. I serveringsutrymmet kan man endast använda värmeljus med tanke på det känsliga brandalarmet.

Dopskål och dopkolt

I kapellet finns en dopskål, men egen dopskål kan användas. I Församlingscentret finns ett vilorum i närheten av kapellet, som kan användas för t.ex. klä på dopkolten. Dopkolt finns att låna avgiftsfritt och den bokas via Församlingskansliet tfn 0403 100 410. Dopkolten kan avhämtas t.ex. på fredag ifall dopet är på lördag eller söndag och den lämnas tillbaka på måndag till Församlingskansliet. Församlingen tar hand om tvätten.

Dörren vid huvudingången öppnas en timme innan tillfället är bokat.

Bokning av utrymme för dop, servering m.m. görs vid Församlingskansliet tfn 0403 100 410, må, ti, to, fre kl. 9-15, on kl. 12-15.

Vid oförutsedda händelser når du Församlingscentrets dejour på tfn 0403 100 470.

Tag kontakt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.