Kyrkostrands församlingshem

Huvudingången till Kyrkostrands församlingshem

Vasavägen 116, 68600 Jakobstad

040 310 0482 köket

040 310 0440 församlingskansli

Kyrkostrands församlingshem ligger alldeles invid Pedersöre kyrka. Pedersöre församling har sina kansliutrymmen där. Jakobstads svenska församling har bl.a. eftis och dagklubb vid Kyrkostrand.

Samlingssalara i församlingshemmet kan hyras för privata fester som t.ex. dop, vigsel, minnesstund, födelsedagsfest.

Förfrågningar och bokningar

040 310 440 församlingskansli

pedersore.forsamling@evl.fi
Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

on 7.12 kl. 9.00 -11.00

Vasavägen 116, 68600 Jakobstad

Öppen dagklubb

Öppen dagklubb
to 8.12 kl. 13.30

Vasavägen 116, 68600 Jakobstad