Marie gravkapell

Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård

Marie gravkapell på Jakobstads gamla begravningsplats

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Kapellet finns på Jakobstads gamla gravgård.

Kapellet har ingen uppvärmning.