Marie gravkapell

Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård

Marie gravkapell på Jakobstads gamla begravningsplats

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Kapellet finns på Jakobstads gamla gravgård.

Kapellet har ingen uppvärmning.

Läge på kartan