Pedersöre kyrka

Pedersöre kyrka

Vasavägen 118, 68600 Jakobstad

040 310 0469 kyrkvaktmästaren

(06) 723 6502

720

Kyrkan är öppen när det är verksamhet i kyrkan eller enligt överenskommelse men i övrigt stängd. Det är även möjligt att boka guidning i kyrkan.

Instrument
Orgel och flygel.

Utrustning
I kyrkan finns en ljudanläggning och hörselslinga. Via ljudanläggningen kan man banda ljudupptagningen i kyrkan. I kyrkan finns även möjlighet att lyssna på kyrkans historia på ett flertal språk via en bandapparat. Via webbradio kan man live även ta del av kyrkans gudstjänster. Kyrkbänkarna är försedda med sittdynor.

Rymmer
Kyrkan är godkänd för 720 personer. Planritning i pdf-format finns på länken:XXX

Inva
Parkeringsplatser för invabehov finns utanför kyrkmuren på kyrkans västra sida framför klockstapeln. Framför Kyrkostrands församlingshem finns också parkeringsplatser för invabehov som kan användas vid kyrkobesöken. Vid ingången till kyrkan mittemot klockstapeln finns en invaramp. I kyrkan finns ingen toalett anpassad för invabehov men i Kyrkostrands församlingshem vid hörnet mot gravgården finns en invaanpassad toalett med egen ytterdörr som är öppen alla dagar kl. 8-22. 

Parkering
Parkeringsområden finns utanför kyrkogården på kyrkans västra och norra sidor. Vid Kyrkostrands församlingshem, Miniungdomsgården och Missionsstugan finns ett flertal parkeringsområden som kan användas.

Toalett
I kyrkan finns en toalett i sakristian som kan användas vid behov. Vid Kyrkostrands församlingshem vid hörnet mot gravgården finns en toalett med egen ytterdörr som är öppen alla dagar kl. 8-22. 

Inträden
När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i kyrkan. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingångarna. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig avgift.

Då någon hyrt hela kyrkan för en tillställning är det möjligt att ta inträde. Då är församlingen inte medarrangör.

Hyra kyrkan
För kyrkan uppbärs ingen avgift av kyrkans medlemmar för vigsel, dop och jordfästningar. Kyrkan kan hyras då arrangemanget inte strider mot kristen tro och beaktar att kyrkorummet skall användas för gudstjänst och bön. Av praktiska skäl hyrs inte kyrkan ut om det kräver stora tillfälliga uppbyggnader av läktare, körtrappor m.m. Församlingsrådet och kyrkoherden avgör när kyrkan kan hyras ut. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten. Prislista kan ses här på kyrkliga samfällighetens webbplatsÖppna länk i ny flik.Öppna länk i ny flik

Kyrkan är naturskönt belägen i stadsdelen Kyrkostrand i Jakobstad. Kyrkan används huvudsakligen av Pedersöre församling men ibland även av Jakobstads svenska församling och används främst för gudstjänster, kyrkliga förrättningar och konserter. Kyrkan är en av Österbottens äldsta medeltidskyrkor och byggd i sten, ombyggnaden till korskyrka inleddes år 1787 under ledning av kyrkobyggaren Jakob Rijf. Kyrkan brandskadades svårt i en förödande brand i juli 1985 men återuppbyggdes och kunde återinvigas på nytt till första advent 1986. Kyrkan är ännu i gott skick efter renoveringen. Mera om kyrkans spännande historia kan läsas på följande länk: historiaÖppna länk i ny flik och mera bilder från kyrkan hittar du på:XXXX.

Kyrkan har fyra ingångar för besökare, en i varje korsarm. Huvudingången är mot norr vid de bastanta pelarna. Närheten till det intilliggande församlingshemmet och gravgården gör att området fungerar som en helhet.

Läge på kartan

Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sön 4.8 kl. 10.00

Vasavägen 118, 68600 Jakobstad