Skriftskola - Konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

Församlingen har följande skriftskolor 2020-2021 för år 2006 eller tidigare födda. 

Skriftskola 1
Dagskriftskola 7-11.6.2021 och 14-16.6.2021. Konfirmation i Jakobstads kyrka söndagen den 20.6.2021 kl. 12.00. Måltidskostnad: 25 €.

Skfritskola 2
Weekend 9-11.4.2021 och läger 7-13.6.2021 på Pörkenäs lägergård. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 20.6.2021 kl. 12.00. Avgift: 245 €.

Skriftskola 3
Weekend 16-18.4.2021 och läger 5-11.7.2021 på Pörkenäs lägergård. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 18.7.2021 kl. 12.00. Avgift: 245 €.

Närmare information via församlingskansliet tfn 040 3100 410 eller jsv@evl.fi

 

Anmäl dig här på den elektroniska blanketten till skriftskola 2020-2021

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten