Skriftskola i coronatider

Tyvärr påverkas också skriftskolorna av rådande läge. Just nu kan vi inte hålla våra planerade samlingar. Vi kan inte heller säga hur mycket av det planerade, t.ex. läger, som kommer att inhiberas och på vilka sätt det kompletteras eller får nya datum. I detta skede är vi tvungna att följa med utvecklingen och hålla kontakt via e-post och telefon. Troligtvis kommer vi att behöva arbeta en tid framöver mera via webben. Vi arbetar på olika digitala lösningar. Gällande själva konfirmationerna så kommer de förhoppningsvis att hållas men antagligen senare i år, men exakta datum går ännu inte att fastslå. Vi kommer att vara i kontakt med berörda.

 

OBS! Tillsvidare gör man sina kyrkobesök genom webbgudstjänsterna.

Svara på följande frågor: 

1. Vilken är den liturgiska färgen?

2. Varifrån är predikotexten hämtad?

3. Vad handlade predikan om i stora drag?

4. Vilka tankar väckte predikan hos dig?

5. Var det någon annan med i gudstjänsten än präst och kantor?


Svaren kan skrivas på ett papper som sätts in i "Konfirmandens kyrkogångsbok"

eller mailas till catarina.nylund@evl.fi 

Man kan följa ungdomsarbetet via instagram; jeppis_ung

 

Skriftskola - Konfirmation

Vem är jag? Och vem är Gud?

Under året som konfirmand tar vi i gruppen reda på mer om den kristna tron och vad tron på Gud innebär. Vi lär oss mera om oss själva och lever ett kristet vardagsliv.

 

Församlingen har följande skriftskolor 2019-2020 för år 2005 eller tidigare födda. 

Skriftskola 1
Dagskriftskola 1-5.6.2020 och 8-9.6.2020. Konfirmation i Jakobstads kyrka söndagen den 14.6.2020 kl. 12.00. Måltidskostnad: 25 €.

Skfritskola 2
Weekend 13-14.9.2019 och läger 1-8.6.2020 på Pörkenäs lägergård. Tisdag 9.6.2020 är konfirmanderna samlade i Församlingscentret. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 14.6.2020 kl. 12.00. Avgift: 245 €.

Skriftskola 3
Weekend 27-28.9.2019 och läger 29.6-6.7.2020 på Pörkenäs lägergård. Tisdagen 7.7.2020 är konfirmanderna samlade i Församlingscentret. Konfirmation i Pedersöre kyrka söndagen den 12.7.2020 kl. 12.00. Avgift: 245 €.

Närmare information via församlingskansliet tfn 040 3100 410 eller jsv@evl.fi

Anmäl dig här på den elektroniska blanketten till skriftskola 2019-2020