Kyrkostrands syförening

Varannan torsdag kl. 13.30 i Kyrkostrands församlingshe, Vasavägen 116, Jakobstad.

Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 723 7339.

Träffar: 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11 och 5.12.2018

 

Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad.