Männens samtalsgrupp

Varannan onsdag kl. 19.00 i Bonäs församlingsstuga, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Charles Isaksson tfn 0504 663 956.

Träffar: 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11 och 28.11

Bonäs församlingsstuga, Västra Ringvägen 2, Jakobstad.