Mariahemmets syförening

Träffas varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad. Vår kaffepeng går till Mariahemmet.

Kontaktperson: Annica Smeds 0403100484.

Träffar: 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11 och 26.11

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.