Mariahemmets syförening

Träffas varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad. Vår kaffepeng går till Mariahemmet.

Kontaktperson: Helena Smeds tfn 0403100489.

 

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.