Missionssyförening

Plats: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Varannan torsdag kl. 13.30.

Kontaktperson: Marianne Sandström tfn 0403 100 421.

Träffar: 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11.2018

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.