Samtalsgrupp kring sorg

Samlas onsdagar kl. 14.00 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Kontaktpersoner: Åsa Turpeinen tfn 0403 100 415 eller Annica Smeds 00403100484.

Träffar: 5.9, 10.10 och 7.11.2018.

 

 

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.