Sjömanskyrkokretsen

Samlas måndagar kl. 13.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 0407356412

Träffar: 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5.11 och 19.11.2018

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.