U-klubben

Vi är en glad grupp för utvecklingsstörda i församlingen, som samlas varannan onsdag kl.17.30-19.00 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

Under våren träffas vi 20.3, 3.4 och 17.4 (Pedersöre kyrka sista gången)

Kontaktperson: Karin Åstrand tfn 0403 100 423, karin.astrand@evl.fi