U-klubben

Vi är en glad grupp för utvecklingsstörda i församlingen, som samlas varannan onsdag kl.18-19.30 i Vestanlidgården, Bojvägen 14, Jakobstad.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

Under våren träffas vi 19.9, 3.10, 17.10, 31.10, 4.11 och 28.11

Kontaktperson: Karin Åstrand tfn 0403 100 423, karin.astrand@evl.fi

 

Vestanlidgården, Bojvägen 14, Jakobstad.