U-klubben

Vi är en glad grupp för utvecklingsstörda i församlingen, som samlas varannan onsdag kl.18.00 i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Vi håller andakt, sjunger, har besök av olika gäster, pysslar och har allmänt trevligt kring kaffeborden.

Under hösten 2019 träffas vi 2.10, 16.10, 30.10, 13.11 och 27.11.

Kontaktperson: Sara Löfs-Snellman tfn 0403 100 423, sara.lofs-snellman@evl.fi