SAMARBETSAVTAL

Jakobstads svenska församling har enligt rekommendation från Kyrkostyrelsen ingått ett samarbetsavtal med staden Jakobstads skolväsende och småbarnspedagogik. Samarbetsavtalet öppnar upp för aktiviteter av olika slag som församlingen kan ordna för skolor och daghem. Avtalet kan läsas i sin helhet i följande pdf-filer.

Samarbetsavtalet mellan anordnaren av undervisning och småbarnspedagogik i staden Jakobstad och Jakobstads svenska församling. Länk till avtalet här

Samarbetsavtalets verksamhetsplan för grundläggande utbildning och gymnasiet. Länk till avtalet här

Samarbetsavtalets verksamhetsplan för småbarnspedagogiken. Länk till avtalet här