VECKANS TANKE

 

Trygg i din famn. Välsignelse av förskolbarn.

Söndagen den 4 september 2016 kl 12.00 i Jakobstads kyrka. Alla barn som börjar förskolan i höst och deras familjer, mor- och farföräldrar och faddrar är speciellt välkomna till gudstjänst med små och stora söndagen den 4 september. I gudstjänsten får barnen komma fram till altaret för att få Guds välsignelse för sin skolgång.