VECKANS TANKE

SOMMARGUDSTJÄNSTER i församlingen

SÖNDAG 17.7.2016 kl. 10.00
På Nanoq. Predikant och liturg Jockum Krokfors, kantor Lisen Borgmästars, Revive gospel. Bandas för radion. Kollekt uppbärs. Buss från Jakobstads kyrka kl. 9.15 och återfärd efter gudstjänstens slut ca kl. 12.00.

TORSDAG 21.7.2016 kl. 19.00
Spelmansgudstjänst vid Rosenlunds prästgård. Medverkar gör kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, Pedersöre spelmanslag, Sångens Vänner och Ratatosk. Bandas för radion. Kollekt uppbärs. I händelse av regn hålls gudstjänsten i Pedersöre kyrka.

SÖNDAG 24.7.2016 kl. 10.00
Tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken, predikant Sarah Tiainen, mötesledare Peter Sundqvist.

SÖNDAG 31.7.2016 kl. 14.00
I Nabba kapell. Medverkar gör församlingspastor Åsa Turpeinen, kantor Henrik Östman. Kollekt uppbärs till FMS.
I Kyrkpressen 25-26 som utkom 22.6.2016 finns ett intressant reportage "Vårdar tacksamhetens paviljong" om historien om hur Nabba kapell kom till och dess användning i nutid.

ALLA VARMT VÄLKOMNA!