VECKANS TANKE

 

FÖRBUNDET KYRKANS UNGDOMSDAGAR 9-10.6.2018 i Jakobstad.

Programmet finns på www.kyrkansungdom.nu

 

 

 

________________________________________________________________________________________

VÄLKOMNA till

SÅNGFÅGLARNAS SÅNGFEST

tisdag 22.5.2018 kl. 14.00-15.30 i Församlingscentret.

Kl. 14.00 Kaffe och mellanmål. Vi umgås tillsammans.
kl. 14.30 Pysselstund. Vi skapar ett konstverk tillsammans.
kl. 15.00 Sång och rörelse. Vi sjunger tillsammans.

Anmälan till församlingskansliet tfn 040-3100410 senast 16.5.2018.

_______________________________________________________________________________________

Ett nytt VERKSAMHETSPROGRAM för Påsk och Våren 2018 har utkommit.

Verksamhetsprogrammet hitta du här

____________________________________________________________________________________________________

BARNKÖREN "SÅNGFÅGLARNA" för åk 1-6

Tisdagar kl. 14.00-14.45 i Bonäs skolas gymnastiksal.
Onsdagar kl. 15.30-16.15 i Församlingscentret.

Har man frågor kan man kontakta körens dirigent Annika Wester via e-post: barnkorenjsf@gmail.com

ALLA VÄLKOMNA MED!

_____________________________________________________________________________

KÖRER FÖR UNGDOMAR OCH VUXNA

CANTATE ungdomskör övar fredagar kl. 19.00-20.00 i Församlingscentret.

KYRKOKÖREN övar onsdagar kl. 18.00-20.00 i Församlingscentret.

JACOB GOSPEL övar måndag kl. 19.00-21.00 i Församlingscentret.

GLORIA KÖREN övar onsdagar kl. 19.30-21.00 i Jakobstads kyrka.

NÅDENS VIND övar torsdagar kl. 18.00-20.00 i Församlingscentret.

VESTANLIDGÅRDENS STRÄNGBAND övar tisdagar kl. 11.00-12.00 i Vestanlidgården.

CHORUS NOVUS är en projektkör.

BANDÖVNING för intresserade ungdomar. Info Lavi Öst tfn 040-8375637 eller lavi_ost@hotmail.com

Närmare info:
Lisen Borgmästars tfn 040-3100417
Henrik Östman tfn 040-3100416
Annika Wester tfn 050-3369748

NYA OCH GAMLA VÄLKOMNA MED!

_______________________________________________________________________

ÖPPEN DAGKLUBB för 0-5 åringar i vuxens sällskap startar

Måndag 8.1.2018 kl. 10-12 i Bonäs prästgård
Tisdag 9.1.2018 kl. 9-11 i Vestanlidgården
Torsdag 11.1.2018 kl. 9-11 i Kyrkostrands församlingshem

Info: Annette Tallgren tfn 040-3100419