VECKANS TANKE

SÖNDAGSSKOLORNA STARTAR

11.9.2016 kl. 10.00 i Skutnäs bönehus.

18.9.2016 kl. 10.30 söndagsskola med små och stora i Församlingscentret.
                                  Gemensam lunch. Pris: Vuxna 7 €, 4-12 år 4 €, under 4 år gratis.

_______________________________________________________________________________________________

EFTISKLUBB för dig i årskurs 3

Startar 21.9.2016 kl. 12.15-15.30, varje onsdag,  i Församlingscentrets ungdomsutrymmen, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Vi leker, spelar, bakar, sjunger, jumpar, fixar mellanmål, firar andakt tillsammans eller går små utflykter. 

Ledare: Heidi Tyni, tf ungdomsarbetsledare

Terminsavgift för hösten 2016 är 30 €, mellanmål ingår. Eftisklubben pågår hela höstterminen, utom under höst- och jullov.

Anmälan till jsv@evl.fi eller församlingskansli tfn 040-3100410. Meddela barnets namn, adress, föräldrarnas namn och telefonnummer, eventuell diet, vilken tid barnet slutar i skolan på onsdagar och namnet på skolan. Anmälan är bindande.

EFTISKLUBBEN HAR STARTAT och det finns några lediga platser.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________