Barnläger

 

Höstlovsläger för barn på åk 1-6

12-13.10 på Pörkenäs

Höstlovslägret inhiberas p.g.a. av den förvärrade coronasituationen i sjukvårdsdistriktet.

Förutsatt att coronaläget i våra trakter fortsätter att vara lugnt ordnar vi höstlovsläger för barn på åk 1-6 på Pörkenäs 12-13.10. Undantagsvis är sjätteklassister välkomna med i och med att sommarens barnläger inte kunde genomföras och en del barn så att säga missade sitt sista barnläger. Program på lägret är bl.a. lekar, bibelberättelsestund, pyssel och uteaktiviteter om vädret tillåter. 

Anmälningar till lägret görs här, 21-30.9. Det finns 32 platser. Priset för lägret är 35€ inkl. mat och logi. Barnen är olycksfallsförsäkrade under lägret. Detaljerad information skickas till de anmälda barnen i god tid före lägret.

Ansvarig ledare är Annette Tallgren, 040-3100419, annette.tallgren@evl.fi, ta kontakt för utförligare information.

 

Pörkenäs barnläger