Finns det mer i livet?

För den som vill växa i tro och liv tillsammans med andra erbjuds olika kurser.

Här är du välkommen med dina frågor.

Lyssna/delta i gudstjänst via webben

Här kan du delta i söndagens gudstjänst 

Om du missade någon av gudstjänstsändningarna under coronaepidemin och vill se dem i efterhand kan du se dem här (gudstjänsterna fr.o.m. 19.4.2020)

Du kan lyssna och delta i gudstjänsten från Jakobstads kyrka via webbradio. Ifall inget hörs på webben när gudstjänsten startar, kan man försöka ringa kyrkvaktmästaren tfn 0403 100 427. För att lyssna på webbradio kan man använda vilken programvara som helst, men rekommenderat är Windows media player eller WinAmp.

Under tiden 17-31.5.2020 sänds de gemensamma gudstjänsterna från Esse kyrka.

Här kan du lyssna på och delta i gudstjänster från de övriga kyrkorna på vår kyrkliga samfällighets område via webbradio (Pedersöre, Esse, Purmo)