Finns det mer i livet?

För den som vill växa i tro och liv tillsammans med andra erbjuds olika kurser.

Här är du välkommen med dina frågor.

Ta del av gudstjänsten från Jakobstads kyrka

Du kan ta del av gudstjänsten från Jakobstads kyrka som sänds live på gudstjänsttid via församlingens Youtube-kanal

Länk till gudstjänsten hittar du på hemsidans första sida.