Jakobstads gamla begravningsplats

Jakobstads gamla begravningsplats, som ligger uppe på en kulle, Biskopsholmen, togs i bruk redan på 1850-talet. Ytan på 0,9 ha är indelad i 38 kvarter. De flesta gravar har kantstenar och är grusbelagda. En del gravar är försedda med järnstaket. Ett stort antal gamla värdefulla minnesmärken finns på gravgården.

Här finns även vackra konstverk. Några axplock:

  • Schaumans släktgrav har en skulptur, som är planerad av Torben Grut (1871-1945) och skulpterad av Felix Nylund (1878-1940). Motivet är porten till Dödsriket.
  • På Schütts släktgrav finns ett monument av Felix Nylund. Motivet är hämtat ur Jesus stillar stormen och färdigställdes år 1928.
  • Vicekonsul Holms släktgrav har ett konstverk av John Munsterhjelm (1879-1925). Motivet är en sörjande kvinna huggen ur konstbetong.

Nya kistgravar finns inte, men gamla familjegravar används fortfarande vid kistgravläggningar.  Maskinell grävning är dock en utmaning. Av praktiska skäl kommer troligen antalet urnegravläggningar att öka på denna gravgård.

Karta över Jakobstads gravgårdÖppna länk i ny flik

 

Ingång från Ebba Brahe esplanaden
Gamla gravgården