Mariahemmets syförening

Träffas varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad. Vår kaffepeng går till Mariahemmet.

Träffar under våren 2023

22.1, 5.2, 19.2, 4.3, 18.3, 15.4, 29.4, 13.5, 27.5

 

Kontaktperson:

Sara Löfs-Snellman

Tfn: 040 3100 423