Mariahemmets syförening

Träffas varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad. Vår kaffepeng går till Mariahemmet.

Träffar hösten 2021: 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11.

Kontaktperson: Marianne Sandström 0403100426

PROGRAM:

20.9.2021 Gäster: Camilla Mattjus och Jan-Gustav Björk
4.10.2021 Vi möter en historisk person. Ulla Nyström
18.10.2021 Lovsång och bön med Annika Wester
1.11.2021 Om sorgen och saknaden, Jan-Erik Sandström
15.11.2021 Eftisbarn på besök
29.11.2021 Texter och sånger i adventstid, Eva Björk och Janne Nyholm