Mariahemmets syförening

Träffas varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad. Vår kaffepeng går till Mariahemmet.

Kontaktperson: Helena Ekman 0403100422 eller Marianne Sandström 0403100421.