Mariahemmets syförening

Träffas varannan måndag kl. 13.30 i Församlingslingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad. Vår kaffepeng går till Mariahemmet.

Träffar våren:

Följande måndagar kl.13.30 i församlingscentret:

23.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4 stilla veckans nattvard, 17.4 

 

Kontaktperson: Helena Ekman

Tfn: 040 3100 422