Fokus

Fokus är en informell gudstjänst med betoning på lovsång, förbön och undervisning som ordnas varannan söndagkväll kl. 17.30 i Församlingscentret. Fokus har nu tagit sommarpaus och fortsätter söndagen 25.8.2024. Se program för hösten nedan.

Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. Mer information av Jakob Edman tfn 040-3100413.

 

Fokus på Facebook

Fokus program

Fokus har nu sommarpaus. Här är höstens program (ändringar kan förekomma):

Söndag 25.8.2024 kl. 17.30 Fokus. Vittnesbördskväll, Ralf Salo. Kollekt: Fokus.

Söndag 8.9.2024 kl. 17.30 Fokus. Jockum Krokfors: Johannesevangeliet. Kollekt: MKV.

Söndag 22.9.2024 kl. 17.30 Fokus. Elisabeth Stubb: "Min vandring genom Israel". Kollekt: Fam. Kallman, Såningsmannen.

Söndag 6.10.2024 kl. 17.30 Fokus. Jakob Edman: "Då ska världen förstå". Kollekt: Kristna afghanföreningen.

Söndag 20.10.2024 kl. 17.30 Fokus. Unga vuxna från SLEF berättar om sin resa till Cypern och SAT7. Kollekt: SAT7.

Söndag 3.11.2024 kl. 17.30 Fokus. Daniel Björk. Kollekt: Fokus.

Söndag 10.11.2024 kl. 17.30 Fokus. Mats Nyholm m.fl. från St. Clara kyrka.

Söndag 17.11.2024 kl. 17.30 Fokus. Jan-Gustav Björk: "Jag har inte all sanning, men Sanningen har mig". Kollekt: MKV.

Fokus program hösten 2024
Stora salen i Församlingscentret