Fokus

Fokus är en informell gudstjänst på söndagskvällarna kl. 17.00 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas vid behov barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. 

Barn i åldern 11+ samlas i en fristående Tweenies Action grupp. Mer information fås av Jan-Gustav Björk tfn 040-3100459.

Fokus på Facebook

Fokus program

6.9.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret, Tuula Vilo. Lovsång Heidi Storbacka. Förbön Ralf Salo m.fl. Barnprogram (utevistelse om vädret tillåter). Kollekt: Fokus egen verksamhet.

13.9.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Vittnesbördskväll, Ralf Salo m.fl. Kollekt: Kristna Afghanföreningen.

20.9.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Apostlagärningarna 21, Boris Salo. Lovsång Kristian Östman. Kollekt: Sat 7.

27.9.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Förbön för den lidande kyrkan. Ekumenisk samling. Ture Huhtamäki, Håkan Häggblom m.fl. Lovsång Rebecka Häger. Kollekt: Kambodja.

4.10.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. "Historiens Gud", Ralf Salo. Lovsång Heidi Storbacka. Kollekt: Såningsmannen.

11.10.2020 HÖSTLOV

INHIBERAS 18.10.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. "I Mästarens spår", Thomas Ingo. Lovsång Kristian Östman. Kollekt: Fokus egen verksamhet.

INHIBERAS 25.10.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Andrey och Kristina Heikkilä. Mats Sjölinds lovsångsteam. Barnprogram. Kollekt: Kristna Afghanföreningen.

INHIBERAS 1.11.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret, Mikael Svarvar. Kollekt: Sat 7.

8.11.2020 FARSDAGSPAUS

15.11.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Bibelstudium, Apostlagärningarna 25-26, Boris Salo. Lovsång Emilia och David Lövsund. Kollekt: Såningsmannen.

22.11.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Vittnesbördskväll, Ralf Salo. Lovsång Eivor och Nisse Johansson. Kollekt: Fokus egen verksamhet.

29.11.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret, Jakob Edman. Ungdomsbandet. Kollekt: Kristna Afghanföreningen.

INHIBERAS 6.12.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret, Marko Mitronen. Tvåspråkigt. Kollekt: Sat 7.

13.12.2020 LUCIAPAUS

INHIBERAS 20.12.2020 kl. 17.00 Fokus i Församlingscentret. Julfest. Kollekt: Såningsmannen.

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.