Fokus

Fokus är en informell gudstjänst som ordnas varannan lördagkväll kl. 18.30 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas vid behov barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. Mer information av Jakob Edman tfn 040-3100413.

Barn i åldern 11+ samlas i en fristående Tweenies Action grupp. Mer information fås av Jan-Gustav Björk tfn 040-3100459.

Fokus på Facebook

Fokus program

Lördag 4.9.2021 kl. 18.30 Fokus. "Kristi kropp", Boris Salo. Knytkalas.

Lördag 18.9.2021 kl. 18.30 Ekumeniskt Fokus, Sarah Tiainen.

Lördag 2.10.2021 kl. 18.30 Fokus. Bibelstudium, Sakarja, Jockum Krokfors.

Lördag 16.10.2021 kl. 18.30 Fokus. Bibelstudium, Kolosserbrevet, del 2, Jakob Edman.

Lördag 30.10.2021 kl. 18.30 Fokus, Johan Candelin.

Lördag 13.11.2021 kl. 18.30 Fokus, Alaric Mård.

Lördag 27.11.2021 kl. 18.30 Fokus. Vittnesbördskväll, Ralf Salo.

Lördag 11.12.2021 kl. 18.30 Fokus, Jan-Gustav Björk.
 

 

 

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.