Fokus

Fokus är en informell gudstjänst på söndagskvällarna kl. 17.00 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas vid behov barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. 

Barn i åldern 11+ samlas i en fristående Tweenies Ation grupp. Mer information fås av Jan-Gustav Björk tfn 040-3100459.

facebook.com/FoukusiJstad/

Fokus program

Fokussamlingarna håller paus under sommaren.

5.1.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kristendomens judiska rötter, Anders Sjöberg. Lovsång Kick Östman. Kollekt: Sjöbergs resekostnader.

12.1.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Vittnesbördskväll, Ralf Salo. Kollekt: Fokus arbete.

19.1.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium, Apostlagärningarna 21-22, Boris Salo. Kollekt: Martyrkyrkans Vänner.

26.1 2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium. Profeten Haggaj, Jockum Krokfors. Musik: Heidi Storbacka. Kollekt: Afghanföreningen.

2.2.202 Ingen Fokus. Välkommen med till kyrkoherdeinstallation i Jakobstads kyrka kl. 12.00.

9.2.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bönens kraft, Ralf Salo. Musik: Bo Gustav Dahlbacka. Kollekt: Församlingens missionsarbete via Såningsmannen.

16.2.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Förbönskväll, Ralf Salo, Maria Fagerudd. Lovsång Eivor och Nisse Johansson. Kollekt: Sat 7.

23.2.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Fastan - kamp för frihet, Jan-Gustav Björk. Kollekt: Fokus ungdomsarbete. 

1.3.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kallade att föra ut evangeliet - Lovsångskväll, Johann Björkholm-Kallio. Musik: Mats Sjölinds lovsångsteam. Kollekt: Martyrkyrkans Vänner.

8.3.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bönefolket som Andens gemenskap, biskop emeritus Erik Vikström. Musik: Kick Östman. Kollekt: Fokus arbete.

15.3.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kollekt: Afghanföreningen.

22.3.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium. Profeten Sakarja, Jockum Krokfors. Kollekt: Församlingens missionsarbete via Såningsmannen.

29.3.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. "I mästarens spår", Tomas Ingo. Kollekt: Sat 7.

5.4.2020 kl. 17.00 Fokus i Jakobstads kyrka. Mats Nyholm från St Clara i Stockholm. Kollekt: Fokus ungdomsarbete. OBS! Platsen.

12.4.2020 Inget Fokus.

19.4.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kollekt: Martyrkyrkans Vänner.

26.4.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium. Profeten Malaki, Jockum Krokfors. Kollekt: Fokus.

3.5.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kollekt: Sat 7.

10.5.2020 Inget Fokus.

17.5.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Musik: Kick Östman. Kollekt: Afghanföreningen.

24.5.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kollekt: Församlingens missionsarbete via Såningsmannen.

31.5.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kollekt: Martyrkyrkans Vänner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.