Fokus

Fokus är en informell gudstjänst på söndagskvällarna kl. 17.00 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas oftast barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. Dessa indelade i tre åldersgrupper från 1-14 år: Teddy, Kidz och Tweenies.

facebook.com/FoukusiJstad/

Fokus program

Fokussamlingarna håller paus under sommaren.

18.8.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Bön för den lidande kyrkan, Johan Candelin, Jockum Krokfors. Mats Sjölinds lovsångsteam. Sång Heidi Storbacka. Kollekt: Martyr Kyrkans Vänner (MKV)

25.8.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Vittnesbördskväll, Ralf Salo. Lovsång: Ungdomsbandet. Kollekt: Fokus ungdomsverksamhet.

1.9.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Eivor och Nisse Johansson. Kollekt: Afghanföreningen.

8.9.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Tvåspråkigt möte, Marko Mitronen. Tolkning till svenska. Sånggruppen 4Heaven.
                              Kollekt: Sat 7.

15.9.2019 kl. Ingen Fokus. Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand avtackas.

22.9.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium Apostlagärningarna 19, Boris Salo. Lovsång: Heidi Storbacka. 
                                Kollekt: Martyr Kyrkans Vänner (MKV)

29.9.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Tommy Nyman. Lovsång: Ungdomsbandet. Kollekt: Fokus Ungdomsverksamhet.

6.10.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Tesfaye Nigusu, arbetar som regional utvecklingskoordinator för FMS i Etiopien.
                                Lovsång: Evelina Sundvik. Kollekt: Sat 7.

13.10.2019 kl. 17.00 Fokus i FC Ralf Salo. Lovsång: Kick Östman. Kollekt: Fokus.

20.10.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium, Esters bok, Jockum Krokfors. Lovsång: Monica Hagström m.fl. Kollekt: Martyr Kyrkans Vänner (MKV).

27.10.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Familjen Ross från Israel. Lovsång: Fokus ungdomsband. Kollekt: Arbetet i Israel.

3.11.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Vittnesbördskväll, Ralf Salo m.fl. Lovsång Bobo Dahlbacka.

10.11.2019 Ingen Fokus på grund av farsdag.

17.11.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. "Kraft i Jesus, del 2", Ralf Salo. Lovsång Kick Östman.

24.11.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. "Domen - det bästa som kan hända", Jan-Gustav Björk. Lovsång Evelina Sundvik.

1.12.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium, Apostlagärningarna 20, Boris Salo. Lovsång Heidi Storbacka.

8.12.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. "I väntan på kungens ankomst", Johanna Björkholm-Kallio. Lovsång Kick Östman.

15.12.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Bibelstudium, Esra och Nehemja, Jockum Krokfors. Mats Sjölinds lovsångsteam.

22.12.2019 Ingen Fokus.

29.12.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Lovsång, bön och gemenskap.

5.1.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Kristendomens judiska rötter, Anders Sjöberg.

12.1.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Bönens kraft, Ralf Salo.

19.1.2020 kl. 17.00 Fokus i FC. Förbönskväll, Ralf Salo, Maria Fagerudd.

 

 

 

 

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.