Fokus

Fokus är en informell gudstjänst som ordnas varannan lördagkväll kl. 18.30 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas vid behov barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. Mer information av Jakob Edman tfn 040-3100413.

Barn i åldern 11+ samlas i en fristående Tweenies Action grupp. Mer information fås av Jan-Gustav Björk tfn 040-3100459.

Fokus på Facebook

Fokus program

Under rådande restriktioner ordnas inga fysiska samlingar. Vissa lördagar ordnas Fokus digitalt, som man kan följa med via församlingens YouTube-kanal. Gilla Fokus på Facebook för att hållas uppdaterad, eller följ med evenemangen på församlingens hemsida.

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.