Fokus

Pga av koronarestriktioner inga fokussamlingar i januari och februari. Vi uppmanar alla att i stället på fokustidpunkten gå en bönevandring med familjen eller vän. I Jesu fotspår som medvandrare!

Fokus är en informell gudstjänst som ordnas varannan lördagkväll kl. 18.30 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas vid behov barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. Mer information av Jakob Edman tfn 040-3100413.

Barn i åldern 11+ samlas i en fristående Tweenies Action grupp. Mer information fås av Jan-Gustav Björk tfn 040-3100459.

Fokus på Facebook

Fokus program

Pga av koronarestriktioner inga fokussamlingar i januari och februari. Vi uppmanar alla att i stället på fokustidpunkten gå en bönevandring med familjen eller vän. I Jesu fotspår som medvandrare!

 

Lördag 15.1.2022 kl. 18.30 INHIBERAS Fokus. Bibelstudium, Kolosserbrevet, del 3, Jakob Edman. Kollekt: Fokus.

Lördag 29.1.2022 kl. 18.30 INHIBERAS Fokus. Operation Livbåten. Kollekt: Operation Livbåten.

Lördag 12.2.2022 kl. 18.30 INHIBERAS Fokus. Tuula Vilo. Kollekt: SAT7.

Lördag 26.2.2022 kl. 18.30 INHBERAS Fokus. Miragha, berättar om Kristna afghanföreningen. Kollekt: Kristna afghanföreningen.

Lördag 12.3.2022 kl. 18.30 Fokus. Ralf Salo, Jacob Gospel. Kollekt: MKV.

Lördag 26.3.2022 kl. 18.30 Fokus. Firandet av påskmåltid, Jan-Gustav Björk. Kollekt: Såningsmannen.

Lördag 9.4.2022 kl. 18.30 Fokus. Lovsångskväll. Kollekt: Fokus.

Lördag 23.4.2022 kl. 18.30 Fokus. Åsa Turpeinen. Kollekt: SAT7.

Lörddag 7.5.2022 kl. 18.30 Fokus. Ralf Salo. Kollekt: Kristna afghanföreningen.

Lördag 21.5.2022 kl. 18.30 Fokus. Bibelstudium, Malaki, Jockum Krokfors. Kollekt: MKV.
 

 

 

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.