Fokus

Fokus är en informell gudstjänst på söndagskvällarna kl. 17.00 i Församlingscentret med betoning på lovsång, förbön och undervisning. Gudstjänsterna organiseras av en grupp lekmän under ledning av församlingspräst. Undervisningen sköts av församlingens präster, lekmän och av inbjudna gäster. Det ordnas oftast barnsamlingar parallellt med undervisningen för vuxna. Dessa indelade i tre åldersgrupper från 1-14 år: Teddy, Kidz och Tweenies.

facebook.com/FoukusiJstad/

Fokus program

Fokussamlingarna håller paus under sommaren.

18.8.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Bön för den lidande kyrkan, Johan Candelin, Jockum Krokfors. Mats Sjölinds lovsångsteam.

25.8.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Vittnesbördskväll, Ralf Salo.

1.9.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Eivor och Nisse Johansson.

8.9.2019 kl. 17.00 Fokus i FC. Tvåspråkigt möte, Marko Mitronen. Tolkning till svenska. Sånggruppen "For heaven".

15.9.2019 kl. Ingen Fokus. Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand avtackas.

 

 

 

 

 

Fokus hålls i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.