Informationssekreterare
Jakobstads svenska församling Pedersörenejdens församlingar
Kommunikationstjänster

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.