Johanna Eklund

Tf församlingssekreterare
Jakobstads svenska församling
Kommunikationstjänster Begravningstjänster

Helena Joskitt

Församlingssekreterare

Bokning av dop, vigsel, jordfästning och församlingens lokaler.