Scouterna

Vill du bli scout i Pedersörenejdens Korsbärare? 

NY scoutpatrull för äventyrsscouter, 10-12 år, startar vid kårlokalen på Tingshusgatan 29 i Jakobstad torsdagar kl. 17.30-18.30. Start 31.8.2023.

Info om scout fås av

Kårchef: Sofia Eklund tfn 045-2305166
Jakobstads svenska församlings kontaktperson om scout: Catarina Nylund-Wentus tfn 040-3100425 eller catarina.nylund-wentus@evl.fi
Församlingsrepresentant: Maria (Mi) Lassila tfn 040-3100449 eller maria.lassila@evl.fi