Scouterna

Vill du bli scout?


Scouter gör tillsammans. Det är mer än att dra ut på hajk och göra upp lägerled, mer än att lära sig praktiska saker och att hjälpa till. Scoutingen är en livsstil.

Den som vill bli scout kan läsa mera om scoutkåren Pedersörenejdens
Korsbärare på kårens hemsida, länk www.pnkb.fi

En ny patrull för pojkar i åk 4 och äldre startar hösten 2016.

Kontaktperson är Frank Wikblad 040-3100424 frank.wikblad@evl.fi