Scouterna

Vill du bli scout? Info om scout fås av Maria (Mi) Lassila tfn 040-3100449 eller maria.lassila@evl.fi