Ung Gudstjänst

Ung Gudstjänst är en gudstjänst i enklare format, för ungdomar, studerande och unga vuxna. Vi sjunger nyare och äldre sånger och lovsånger accompanjerat med piano, gitarr och ev. andra instrument. Förutom prästen och kantorn medverkar ungdomar med textläsning, skriver förbönsämnen etc. Efter gudstjänsten bjuder vi på smörgås, kaffe och te. Man kan också stanna kvar efteråt och spela olika sällskapsspel, kortspel etc. Gudstjänsten hålls en fredag i månaden kl 19, i Församlingscentrets stora sal. Vill någon medverka med något instrument, dela någon tanke, koka kaffe etc. ta kontakt!

Kontakpersoner: Catarina Nylund-Wentus tfn 040 3100 425 och Frank Wikblad tfn 040 3100 424