JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING SÖKER
EN DIAKONIARBETARE (100 %)

Vi söker nu dej som har den av kyrkan fastställda diakonissexamen eller diakoniexamen.
Du behöver vara konfirmerad medlem i ev.luth. kyrkan, dela kyrkans tro och värderingar samt ha förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du behöver vara lyhörd, empatisk, kommunikativ och ha god samarbetsförmåga samt förmåga att engagera och inspirera frivilliga medarbetare och leda grupper.

Tjänsten tillträds 1.1.2022. Lön enligt KyrkTAK kravgrupp 502. Prövotid är 4 månader. Ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet samt utdrag ur straffregistret ska uppvisas innan tjänsten tillträds.

Ansökan inlämnas senast 30.9.2021 kl. 16 till Jakobstads svenska församling, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD.
Närmare information ger kyrkoherde Jockum Krokfors 0403 100 412 eller jockum.krokfors@evl.fi