Johanneskapellet

Skutnäsgatan 13 , 68600 Jakobstad
040 310 0427 (kyrkvaktmästaren)
(06) 7247016

Johanneskapellet Johanneskapellt finns invid Jakobstads begravningsplats och används främst till jordfästningar.
Kapellet rymmer ca 150 personer.
Tillgänglig plats
Parkering
Toalett