Gudstjänst med små och stora

Gudstjänst med små och stora firas i regel varje månad.
Gudstjänsten som har en enkel liturgi vänder sig till alla åldrar. Församlingens olika barngrupper medverkar.

Bibelutdelning  åt församlingens fem-åringar 4.10.2020 kl. 12 i Pedersöre kyrka

Dagklubbsbarn och -ledare medverkar med olika uppgifter. Pedersöre kyrka är stor och det är lätt att hålla avstånd fastän vi är många.

Församlingen har i många år gett "Bibel för barn" åt femåringarna i församlingen.  Det år barnet fyller fem år är det hans/ hennes tur att få sin egen barnbibel. I gudstjänsten får barnen komma och hämta sin bibel. Vi hoppas att "Bibel för barn" skall väcka nyfikenhet och glädje inför Guds ord och ge många fina gemensamma  läsestunder för ert barn och er.