Vi gör en bra dag tillsammans

Vi erbjuder en meningsfull och trygg plats efter skolan för de yngsta skolbarnen. I Eftis får de göra olika kreativa saker, vara utomhus och hjälpa till i vardagssysslor. Vila och att stilla sig är en del av eftermiddagen.

Den som vill kan göra läxorna.

För elever i åk 1 och 2

Eftermiddagsverksamheten är för elever i åk 1 och 2 och sker i samarbete med staden Jakobstad. Grupperna finns i församlingens lokaler.

En fast månadsavgift uppbärs och den beräknas enligt hur många timmar barnet deltar. Läs mer om avgifterna här.

 Barnen serveras ett mellanmål och är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i eftis.

När och hur

Verksamheten erbjuds från skoldagens slut till kl.16.30 under skolårets arbetsdagar.

I eftis firas kyrkoårets olika högtider. Tillsammans med barnen vill vi uppleva, diskutera, berätta och förundras. Med avstamp i bibelberättelser för vi etiska diskussioner och förundras inför det heliga tillsammans med barnen.

Tag kontakt

Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten