Vi gör en bra dag tillsammans

Vi erbjuder en meningsfull och trygg plats efter skolan för de yngsta skolbarnen. I Eftis får de göra olika kreativa saker, vara utomhus och hjälpa till i vardagssysslor. Vila och att stilla sig är en del av eftermiddagen.

Den som vill kan göra läxorna.

För elever i åk 1 och 2

Eftermiddagsverksamheten är för elever i åk 1 och 2 och sker i samarbete med staden Jakobstad. Grupperna finns i församlingens lokaler.

En fast månadsavgift uppbärs och den beräknas enligt hur många timmar barnet deltar. Läs mer om avgifterna här.

 Barnen serveras ett mellanmål och är olycksfallsförsäkrade under vistelsen i eftis.

När och hur

Verksamheten erbjuds från skoldagens slut till kl.16.30 under skolårets arbetsdagar.

I eftis firas kyrkoårets olika högtider. Tillsammans med barnen vill vi uppleva, diskutera, berätta och förundras. Med avstamp i bibelberättelser för vi etiska diskussioner och förundras inför det heliga tillsammans med barnen.

Tag kontakt

ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten

Ledare för barnverksamheten
Tjänstledig

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.