När sorgen möter

Ibland kan det vara bra att få prata med någon om sin sorg. Du kan kontakta någon av prästerna eller diakoniarbetarna och stämma träff för ett enskilt samtal.

Det finns samtalsgrupper för dem som drabbats av sorg.

Samtalsgrupp som träffas dagtid kl 14 med följande träffar 15.5, 12.6 och 10.7.2019 i Församlingscentret. Vi samtalar kring sorgen, umgås över en kaffekopp och håller andakt. Man kan komma med vid vilken träff som helst. Vill du samtala enskilt med någon av oss, så kan du ringa oss. Kontaktpersoner pastor Åsa Turpeinen tfn 040 3100 415 och diakoniarbetare Ann-Sofi Nylund tfn 040 3100 443.

För dig som är "mitt i livet" och förlorat din partner genom dödsfall finns en grupp som samlas kvällstid i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanden 2, Jakobstad. Följande samlingar hålls 16.5 och 11.6.2019 kl 19. Du behöver inte anmäla dig på förhand, utan kan kommar med till vilken träff som helst. Om du har frågor eller vill samtala enskilt får du gärna ta kontakt med Bodil Dalhem tfn 040-8686913 eller Ann-Sofi Nylund tfn 040-3100443. Gruppen är gemensam för alla församlingar i Pedersöre prosteri.

Just nu finns ingen grupp för den som mött självmord i familjen men tag gärna kontakt om du vill samtala med någon av prästerna eller diakoniarbetarna.

.

En finskspråkig sida om självmord