När sorgen möter

Det finns samtalsgrupper för dem som drabbats av sorg.

Samtalsgrupp som träffas dagtid kl 14 med följande träffar 5.9, 10.10 och 7.11 2018 i Församlingscentret. Vi samtalar kring sorgen, umgås över en kaffekopp och håller andakt. Man kan komma med vid vilken träff som helst. Vill du samtala enskilt med någon av oss, så kan du ringa oss. Kontaktpersoner pastor Åsa Turpeinen tfn 040 3100 415 och diakonissan Marianne Sandström tfn 040 3100 421.

För dig som är "mitt i livet" och förlorat din partner genom dödsfall finns en grupp som samlas kvällstid i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanden 2, Jakobstad. Vårens samlingar hålls  25.1, 22.2 och 15.3.2018 kl 19. Du behöver inte anmäla dig på förhand, utan kan kommar med till vilken träff som helst. Om du har frågor eller vill samtala enskilt får du gärna ta kontakt med Bodil Dalhem tfn 040-8686913 eller Ann-Sofi Nylund tfn 040-3100443. Församlingarna i Pedersöre prosteri.

För dig som mött självmord i familjen finns en speciell grupp som träffas 25.9 23.10  och 27.11 kl 18.30 i Församlingscentret. Kontaktperson är Marianne Sandström tfn 040 3100 421.

.

En finskspråkig sida om självmord