När sorgen möter

Ibland kan det vara bra att få prata med någon om sin sorg. Du kan kontakta någon av prästerna eller diakoniarbetarna och stämma träff för ett enskilt samtal.

Det finns olika samtalsgrupper för dem som drabbats av sorg.

 

Samtalsgrupp kring sorg som träffas dagtid kl 14 med följande träffar 15.1, 19.2, 4.3, 1.4, 29.4, 27.5 2020 i Församlingscentret.

Vi samtalar kring sorgen, umgås över en kaffekopp och håller andakt. Man kan komma med vid vilken träff som helst. Vill du samtala enskilt med någon av oss, så kan du ringa oss. Kontaktpersoner pastor Åsa Turpeinen tfn 040 3100 415 och diakoniarbetande präst Helena Smeds 0403100489

 

För dig som är "mitt i livet" och förlorat din partner genom dödsfall finns en grupp som samlas kvällstid i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanden 2, Jakobstad. Följande samlingar hålls ti 21.1, to 20.2, to 26.3, to 23.4 2020 kl.19.00

Du behöver inte anmäla dig på förhand, utan kan kommar med till vilken träff som helst. Om du har frågor eller vill samtala enskilt får du gärna ta kontakt med Bodil Dalhem diakonissa tfn 040-8686913 eller diakoniarbetande präst Helena Smeds 0403100489

Gruppen är gemensam för alla församlingar i Pedersöre prosteri.

 

Just nu finns ingen grupp för den som mött självmord i familjen eller hos någon anhörig, men tag gärna kontakt om du vill samtala med någon av prästerna eller diakoniarbetarna.

Pastor Åsa Turpeinen tfn 040 3100 415

Diakonissa Helena Ekman 0403100422

Diakon Sara Löfs-Snellman 0403100423

 

 

 

En finskspråkig sida om självmord