Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut år 2020.

Församlingsrådet 1/2020     29.1.2020

Ett nytt eftisavtal för perioden 1.8.2020-31.7.2022 har undertecknats mellan Jakobstads svenska församling och Staden Jakobstad. Församlingsrådet valde Jan-Gustav Björk till kaplan.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 2/2020    19.2.2020

Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2019. Församlingsrådet ledigförklarade en tjänst inom diakonin.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 3/2020    22.4.2020

Församlingsrådet valde Gerd Erickson till tjänsteinnehavare inom dikonin från 1.9.2020 på 100 %. Tf ledaren för barnverksamheten inom eftermiddagsverksamheten Annette Tallgrens tjänstgöring höjdes från 70 % till 100 % under tiden 2.3-21.6.2020. Församlingsrådet beslutade för sin del att omvandla en av ungdomsarbetsledartjänsterna i församlingen till en församlingspedagogtjänst. Församlingsrådet beslöt att permittera personalen inom eftermiddagsverksamheten för skolbarn och dagklubben under perioden 7.5-31.10.2020. En enskild arbetstagare permitteras högst 90 dagar under perioden. Permitterng sker på grund av avbrott i verksamheten. 

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 4/2020    19.5.2020

Församlingsrådet gav utlåtande om Gemensamma kyrkorådets beslut om fördelningsprinciperna av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets budgetmedel för år 2021. Församlingsrådet beslöt  att Jakobstads svenska församling skall ha representation vid Finska Missionssällskapets årsmöte 22.8.2020 i Helsingfors. Församlingsrådet diskuterade församlingens verksamhet efter 1.6.2020 enligt då gällande rekommendationer i coronatid.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 5/2020   9.9.2020

Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en församlingspedagogtjänst i församlingen. Församlingsrådet godkände gudstjänstplan för perioden oktober 2020 till januari 2021.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 6/2020   28.9.2020

Församlingsrådet godkände budgetsiffror och budgetmotiveringar för Jakobstads svenska församling.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.