Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut år 2020.

Församlingsrådet 1/2020     29.1.2020

Ett nytt eftisavtal för perioden 1.8.2020-31.7.2022 har undertecknats mellan Jakobstads svenska församling och Staden Jakobstad. Församlingsrådet valde Jan-Gustav Björk till kaplan.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.