Verksamheten inom barn och familj

Under fliken barn och familj hittar du församlingens omfattande verksamhet inom barn och familj.

 

 

 

Ledarna för eftis.
Ledare för barnverksamheten

Ansvarig för församlingens eftisverksamhet.

Tf Ledare för familjeverksamheten

Ledare för församlingens verksamhet för dagklubb, söndagsskola och församlingsfaddrar.

ledare för familjeverksamheten
0403100426

Ledare för församlingens öppna dagklubb, ledare för eftisverksamheten