Kyrkostrands syförening

Varannan onsdag kl. 13.30 i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad.

 Träffar hösten 2021: 9.9, 23.9, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11 och 2.12.

 Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 06-723 7339.