Kyrkostrands syförening

Varannan onsdag kl. 13.30 i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad.

 Träffar våren 2024 25.1, 8.2, 22.2, 7.3, 21.3, 4.4, 18.4, 2.5

 Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 06-723 7339.