Kyrkostrands syförening

Varannan onsdag kl. 13.30 i Kyrkostrands församlingshem, Vasavägen 116, Jakobstad.

 Träffar våren 2023: 19.1, 2.2, 16.2, 2.3, 16.3, 30.3, 13.4, 27.4

 Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 06-723 7339.