Diakoni - I Tro, med Hopp, i Kärlek utfört

 

Diakonin finns till för människor som behöver hjälp och stöd. Diakonerna kan vara medvandrare och se nöden så man tillsammans kan hitta en väg framåt. Diakonin ordnar också olika grupper, samlingar och gör hembesök.

Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända sig med frågor om Gud, tro, bön och förbön, de har tystnadsplikt

Diakoniarbetarnas kontaktuppgifter

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen

Det finns många tillfällen i livet när saken faktiskt blir bättre om man kan tala om det som tynger med någon i förtroende. Till exempel när det är kris i parrelationen, när familjen har problem, när det gör ont att växa som mänska. Då finns vi på familjerådgivningen till för att hjälpa.

 

Så här kan du boka tid hos oss

  • per telefon 040 3100 485 (växeln) säkrast månd - onsd kl 9 - 12
  • per e-mail: jakobstad.familjeradgivning@evl.fi