Samtalsgrupp kring sorg

Samlas i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

 

Gruppen träffas en onsdag i månaden kl.14.00 i Församlingscentret, Ebba Braheesplanaden 2, Jakobstad.

Följande träffar är 31.1, 21.2, 20.3, 17.4, 22.5

 

 

Välkommen!

 

Natascha Kanckos 040-3100 421

Åsa Turpeinen 040-3100 415