Samtalsgrupp kring sorg

Samlas i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

 

Gruppen träffas en onsdag i månaden kl.14.00 i Församlingscentret, Ebba Braheesplanaden 2, Jakobstad.

Följande träffar är 18.1, 8.2, 22.3, 12.4 och 10.5.2023

 

 

Välkommen!

 

Natascha Kanckos 040-3100 421

Åsa Turpeinen 040-3100 415