Samtalsgrupp kring sorg

Samlas i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

 

Samtalsgrupp kring sorgen

 i Församlingscentret

onsdagar kl. 14.00

 

Kontaktpersoner: Åsa Turpeinen 0403100415 eller Marianne Sandström 0403100426

Träffar: 22.9, 27.10, 17.11 och 8.12