Samtalsgrupp kring sorg

Samlas i Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

 

Gruppen träffas en onsdag i månaden kl.14.00 i Församlingscentret, Ebba Braheesplanaden 2, Jakobstad.

Följande träffar är 19.6.2024, 31.7.2024, 21.8.2024, 25.9.2024, 23.10.2024 och 27.11.2024.

 

 

Välkommen!

 

Helena Ekman 040-3100 422

Monica Borgmästars 040-3100 421

Sara Löfs-Snellman 040-3100 423

Åsa Turpeinen 040-3100 415