RETREAT VID MERILÄ

TYST RETREAT

Ordet retreat, eller på svenska reträtt, betyder att dra sig tillbaka. Retreaten ebjuder en möjighet att under några dagar dra sig tillbaka från vardagens möda, för vila, rekreation och bön. Att i avskildhet finna sin egen djupa längtan och i tystnaden fördjupa sin relation med Gud. 

För Jesus var det en naturlig del av hans liv och verksamhet att dra sig tillbaka för bön och vila. Vi tänker ofta att Guds kallelse för oss innebär en självutgivande tjänst för andra.  Men Jesus säger i Mark 6:31 "Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite." - orden som  kallas retreatens instiftelseord- Jesu ord visar att kallelsen att följa, för vila och gemenskap, med Honom och Fadern är en förutsättning för den utgivande delen av kallelsen. 

I tystnaden på en retreat skapas en speciell gemenskap. Det är vilsamt både för kropp och själ att inte behöva formulera sig, tycka, säga trevligheter eller berätta vem man är. I tystnaden får man tänka sina tankar utan att bli avbruten. Tystnaden är en gåva.

 

VÄLKOMMEN PÅ TYST RETREAT VID MERILÄ 17-19.5 2024

Retreaten innehåller morgonmässa, tidebön, andlig vägledning, tid för vila, läsning, promenader, god mat samt möjlighet till enskilt samtal.

Retreatledare Bernice Haglund-Wikström, kantor Lisen Borgmästars. Mässa firas båda dagarna. Präst, Åsa Turpeinen

Alla bor i enskilt rum, egna lakan och handdukar medtas. Kostnad 150€.

För mera info kontakta Bernice Haglund-Wikström  tel 0403100418 eller bernice.haglund-wikstrom @evl.fi eller  Lisen Borgmästars tel 0403100417 lisen.borgmastars@evl.fi

Anmäl dig här: https://www.mvsoy.fi/srk/pedersorenejdens/url/8d4MWvjj71