KUSTENS OCH ÅLANDS CENTRALREGISTER

Beställningar av ämbetsbetyg/släktutredningar görs på tfn 040-7591204 eller crkr@evl.fi

Adress: Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD