KUSTENS OCH ÅLANDS CENTRALREGISTER

Beställningar av ämbetsbetyg/släktutredningar görs på tfn 040-7591204 eller crkr@evl.fi

Adress: Köpmansgatan 10, 68600 JAKOBSTAD (5:e vån.)

Må-On, Fre 9.00-11.30, 12.15-15.00

To 12.15-15.15

 

Mer informations om ämbetsbetyg hittar du på Kustens och Ålands centralregisters sida.