Jakobstads svenska församlings officiella anslagstavla


Det här är Jakobstads svenska församlings officiella anslagstavla. Här publicerar vi officiella kungörelser och protokoll, samt informerar om annat aktuellt som gäller tjänster, beslutsfattande m.m.

Sekretess 

En del beslut som fattas av församlingsrådet eller tjänsteinnehavare kan vara sekretessbelagda. Kyrkolagen och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet bestämmer vilka ärenden som inte kan offentliggöras.