RETREAT

Tyst retreat 15-17.11. 2019 vid Inremissionshemmet i Larsmo med möjlighet att stanna upp och fylla på den inre tanken en liten stund. Vi går in i tystnaden fredag kväll och avbryter tystnaden i samband med lunchen. Skönt så det förslår med tystnad! Var och en har sitt eget rum. Förstås är det en fördel om man har möjlighet att övernatta.

Retreatens byggstenar är kort morgonmässa, tideböner, vägledning och korta meditationer kring angelägna livsteman. Under weekenden finns riklig tid för egen reflektion, vandringar, också möjlighet till samtal med retreatledarna.  

Logi, mat och kursavgift  3 x 50€

Boris och Vivian Salo är retreatledare.

Anmäl här