Missionsrådet

Missionsrådet i Jakobstads svenska församling tillsätts av församlingsrådet för en 4-års period i gången.

Missionsrådet 2015-2019 består av:

Bo-Göran Åstrand tfn 0403100411, bo-goran.astrand@evl.fi, Greta Granbacka, kerstin Granvik, Henrik Hult, Birgitta Kjellberg-Karvonen, Margareta Liljestrand, Maj-Len Rintala, Kirsti Wikström och Marianne Sandström.