Familjeskoj/Söndagsskola

 Är barnens egen gudstjänst.

 Firas i regel en söndag i månaden kl.10.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe espl 2, .

 Riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel, utevistelse i lekparken. 

Avslutas med gemensam lunch. För lunchen anmäl gärna att ni kommer en vecka före som sms till 0403100418 eller e-post till bernice.haglund-wikstrom@evl.fi 

 

VÅRTERMINEN 2022

Söndag 27.3 

Annandag påsk 18.4

Söndag 29.5

 

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling och  sedan delas barnen in i grupper enligt ålder.