Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas i Församlingscentrets kapell, Ebba Brahe espl 2, kl.10.30. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. Tillfället avslutas med gemensam  lunch. Lunchpris: under 4 år gratis, 4-12 år 4 euro, vuxna 7 euro.

 

Söndagsskolans vårtermin startar 20 januari 2019. Välkommen ! 

 

 Vi använder det nya söndagsskolmaterialet "Lukasgatan"

Terminsprogram:

20.1 Söndagsskolans terminsstart

27.1 Söndagsskola

(3.2 ingen söndagsskola. Gudstjänst med små och stora i kyrkan).

10.2  Söndagsskola

17.2 Söndagsskola

24.2 Söndagsskola

3.3 Söndagsskolans dag vid Pörkenäs kl. 11

10.3 Söndagsskola

17.3 Söndagsskola

24.3Söndagsskola

31.3 Söndagsskola

7.4 Söndagsskola

14.4 Söndagsskola

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi 

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder.