I enlighet med myndigheternas rekommendationer så har vi pga coronavirus pandemin ingen söndagsskola mera den här terminen. Under tiden som det råder undantagstillstånd  kan du ta del av bibelberättelser och pysselideer här

 

Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas i Församlingscentrets kapell, Ebba Brahe espl 2, kl.10.30. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. 

 

Söndagsskolans vårtermin startar 19 januari 2020. Välkommen ! 

 Vi använder  söndagsskolmaterialet "Lukasgatan"

TERMINSPROGRAM

19.1 2020 Terminsstart

26.1 Söndagsskola

2.2 Kyndelsmässodagen. Kyrkoherdeinstallation. Alla inbjuds till gudstjänsten i kyrkan kl.12.00.  Ingen söndagsskola.

9.2 Gudstjänst med små och stora. Eftis medverkar. Ingen söndagsskola.

16.2 Söndagsskola 

23.2 Söndagsskola

1.3 Söndagsskolans dag på Pörkenäs

8.3 Söndagsskola

15.3 Söndagsskola. Inhiberad pga Coronavirus

22.3  Söndagsskola. Inhiberad 

29.3 Söndagsskola, Inhiberad

5.4 Terminsavslutning, söndagsskola i kyrkan kl.14.00 på palmsöndagen. Inhiberad 

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder.