Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas i regel en söndag i månaden kl.10.30 i Församlingscentret, Ebba Brahe espl 2, .

Pga. pandemi restriktionerna delar gruppen på sig så att max 10 personer är i samma utrymmen. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. 

 

Söndagsskola vårtermin 2021. Välkomna ! 

 

TERMINSPROGRAM

31.1 Söndagsskola

14.2 Söndagsskola

28.3 Söndagsskola

25.4 Söndagsskola med terminsavslutning

 

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder.