Söndagsskola

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst.

Söndagsskola med små och stora firas sista söndagen i månaden  i Församlingscentrets kapell, Ebba Brahe espl 2, kl.10.30. Söndagsskolan riktar sig till hela familjen. Alla, från familjer med småbarn till mor- och farföräldrar kan delta.

Enkel liturgi med bibelberättelse, bön och sång, lek och pyssel. 

 

Söndagsskolans hösttermin startar 27 september 2020. Välkommen ! 

 Vi använder  söndagsskolmaterialet "Lukasgatan"

TERMINSPROGRAM

27.9 Söndagsskola

 

25.10 Söndagsskola

 

29.11 Söndagsskola. Terminsavslutning på första söndagen i advent

 

 

För ytterligare information kontakta Bernice Haglund-Wikström tel 0403100418 eller

bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

Söndagsskola i Skutnäs bönehus

Laestadianernas fridsförening håller söndagsskola så gott som varje söndag i Skutnäs bönehus. Söndagsskolan inleds med gemensam samling varefter barnen delas in i grupper enligt ålder.