Böne- och samtalsgrupper

I församlingen finns ett tiotal böne-, samtals- och bibelgrupper. Vill du vara med i en grupp där du kan dela livet på olika sätt, ta kontakt med församlingskansliet tfn 040-3100410, jsv@evl.fi