Böne- och samtalsgrupper

I församlingen finns ett tiotal böne-, samtals- och bibelgrupper. Vill du vara med i en grupp där du kan dela livet på olika sätt, ta kontakt med kaplan Boris Salo, tel 0403100413, boris.salo@evl.fi.

Kaplan. Ansvarig för vuxenarbete, med bl.a. Alpha-kurs, lärjungakurs, äktenskapskurser och föräldrakurs. Teologansvarig för verksamheten bland barn och familj.