Föreläsningar ur Bibeln, Böne- och samtalsgrupper

 

Bibelstudierna ”Bibelspår” i församlingscentret 2024

Boris Salo föreläser vid Församlingscentret i Jakobstad ur Markusevangeliet. Efter föreläsningen möjlighet fortsätta samtala i smågrupper utifrån studiefrågor. Upplägg: Kl 18 föreläsning och Kl 19 samtal i smågrupper. Man kan lyssna på föreläsningen utan att delta i diskussion i smågrupp. Ingen kurskostnad. Datum 18.4, 2.5 och 23.5.

 

Markusevangeliet på webben

Prosten Boris Salo har spelat in Markusevangeliet som sänds i Larsmo när-tv och på Youtube. Du kan själv eller tillsammans med andra se Boris recitera och undervisa ur Markusevangeliet, läsa Boris nya bok och använda frågorna i slutet av boken som samtalsunderlägg i en smågrupp.

Här kan du se Markusevangeliet genom att klicka på länken 

Mer info: Jan-Gustav Björk, 040-3100459 jan-gustav.bjork@evl.fi.