Skriftskola

För information om skriftskolan i församlingen se http://www.jakobstadssvenskaforsamling.fi/konfirmation