Ansvarsuppgifter

En turlista för ansvarspersonerna hösten 2023.

Vill du vara med och dela ansvaret? - Ta gärna kontakt med någon av ansvarspersonerna!

MÖTESLEDARE

20.8 Kerstin Lindén

27.8 Ulla Nyström

10.9 Niklas Storbacka

24.9 Lucas Eriksson

8.10 Helena Hult

22.10 Kerstin Lindén

5.11 Niklas Storbacka

19.11 Camilla Wilhelmsson

3.12 Ulla Nyström

LOVSÅNG

20.8 Kick Östman

27.8 Heidi Storbacka

10.9 Kick Östman

24.9 Sofie Södergård

8.10 Mats Sjölinds lovsångsteam

22.10 

5.11 Anders och Maria Eklund

19.11 Maria Holmgård

3.12 Linda, Siv och Ann

FÖREBEDJARE

20.8 

27.8 Gudrun Enqvist, Iris Dahlbacka

10.9 Ralf Salo, Annette Snellman-Salo

24.9 Helena och Olle Domars

8.10 Gudrun Enqvist, Iris Dahlbacka

22.10 

5.11 

19.11 

3.12 

SERVERING

 

BARNFOKUS