Välkomna till parentation med ljuständning, textläsning och musik till Pedersöre kyrka lördag 6.11.2021 kl. 18.00. OBS! Platsen.

Ett enskilt ljus tänds och den avlidnes namn läses för var och en av Jakobstads svenska församlings församlingsmedlemmar som har avlidit sedan senaste Alla helgons dag (oberoende av var jordfästningen ägt rum). Ett gemensamt ljus tänds även för dem som avlidit och begravts på annan ort och för annan sorg.
 

Jockum Krokfors, Annika Wester, Lisen Borgmästars och diakoniarbetarna medverkar.

Parentationen sänds även via församlingens Youtubekanal och länken finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi, vilket möjliggör för de som inte kan fysiskt närvara att ändå ta del av parentationen.