Missionsgrupper

I missionsgrupperna träffas vi för att lära oss mera om missionen, umgås, dricka kaffe och hålla andakt. Det är en kravlös gemenskap för missionsintresserade.

Missionssyförening
 

Kontaktperson: Sara Löfs-Snellman tfn 040-3100423

______________________________________________________________________

Sjömanskyrkokretsen

Kontaktperson: Kirsti Wikström tfn 040-7356412

_______________________________________________________________________

Missionskvällar genom Svenska lutherska evangeliföreningen i Församlingscentret .

_______________________________________________________________________

Kyrkostrands syförening

Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 06-7237339