Missionsgrupper

I missionsgrupperna träffas vi för att lära oss mera om missionen, umgås, dricka kaffe och hålla andakt. Det är en kravlös gemenskap för missionsintresserade.

Församlingscentrets missionsgrupp

Plats: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Varannan torsdag kl. 13.30.

Kontaktperson: Marianne Sandström tfn 0403 100 421.

Träffar: 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 och 29.11.

 

Sjömanskyrkokretsen

Samlas i Församlingscentret varannan måndag kl 13.30.

Träffas 10.9,24.9, 8.10,22.10,5.11 och 19.11.2018

Kontaktpersoner:  Kirsti Vikström tfn 0407 356 412.

 

Missionskvällar för Kenya-missionen genom Svenska lutherska evangeliföreningen i Församlingscentret torsdagar kl 18 den 6.9, 20.9,4.10, 18.10,1.11, lö 10.11, 15.11 och 29.11.

Kontaktperson: Gustav Åbonde tfn 0505 622 422.

 

Kyrkostrands syförening

Samlas torsdagar kl 13.30 i Kyrkostrands församlingshem.

Träffas 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11 och 5.12

Kontaktperson: Agneta Cederberg tfn 723 7339.