Jakobstads församlingscentrum

Ebba Brahe esplanaden 2 , 68600 Jakobstad
040 310 0480 (köket) eller 040 310 0471 (vaktmästaren)

Öppet vardagar i regel kl 8-16. Kvällar och veckoslut öppet enligt verksamheten eller enligt överenskommelse.

Jakobstads församlingscentrum

Jakobstads församlingscentrum är beläget ca 500 m från Jakobstads centrum, intill Djurgårdskanalen och Jakobstads gravgård. Församlingscentret används av Jakobstads svenska och finska församlingar och av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Församlingscentret används av församlingarna för barn- och ungdomsverksamhet, vuxen- och seniorsamlingar, körverksamhet och församlingsmöten. I församlingscentret hålls även dop, minnesstunder, bröllop, konserter och konferenser.

I församlingscentret finns församlingarnas pastorskanslier och diakonimottagningar och även de anställdas arbetsrum. I byggnaden finns två stora och två små församlingssalar samt en stor serveringssal. Det finns också ett litet kapell, auditorium samt fyra st samtals- och grupprum. Församlingarnas ungdomsverksamhet har egna utrymmen i byggnadens flygel mot esplanaden. Dagklubbs- och eftisverksamheten har gemensamma utrymmen och på församlingshemstomten finns en inhägnad lekpark.

I församlingscentret finns även kyrkliga samfällighetens ekonomikontor på den andra våningen medan centralregistret och gravkontoret är på bottenvåningen. I byggnaden är också Kustens IT-central inhyrda.

I församlingscentret finns ett tillredningskök därifrån man kan beställa mat- och kaffeserveringar. I aulan utanför kapellet finns ett litet pentrykök som kan användas för mindre serveringar. Pentryköket i personalens kafferum kan även användas kvällstid för mindre serveringar.

Församlingscentret är ritat av arkitekt Carl-Johan Slotte och byggt år 1999.

Huvudingång till församlingscentret är på framsidan av byggnaden under glastaket. Från gravgården och lekparken kommer man in från andra sidan av byggnaden. Ungdomarna har en egen ingång från från gatusidan. På kort promenadavstånd finns den intilliggande gravgården och Johanneskapellet. På ca 500 m avstånd finns Jakobstads kyrka

Instrument
1 st digital elorgel, 1 st mekanisk orgel, 2 st flyglar och 5 st pianon.

Utrustning
I församlingscentret finns en ljudanläggning med möjlighet till ljudinbandning för stora salarna samt en skild ljudanläggning i auditoriet med Dolby surround högtalaranläggning. Hörselslinga finns i samtliga salar och 2 st permanenta videokanoner finns i församlingssalarna och 1 st finns i auditoriet. Möjlighet till mörkläggning finns i svenska stora församlingssalen samt i auditoriet. I svenska stora salen finns även ett separat mixerbord samt bättre högtalare för musikaliskt mera krävande framträdanden. Skötbord finns på inva wc. Flyttbar simultantolkningsanläggning finns tillgänglig i byggnaden liksom en mobil ljudanläggning. Det finns även möjlighet att låna videokanoner till övriga utrymmen.

Rymmer
Byggnaden är godkänd som samlingssal för totalt 800 personer. De olika samlingsutrymmena är möblerade olika för att kunna erbjuda en så flexibel och effektiv användning som möjligt. Nedan följer en lista på nuvarande grundmöblering:
- Stora svenska salen, 150 sittplatser i stolrader
- Lilla svenska salen, 44 sittplatser vid bord när serveringslinjen är i salen och 60 sittplatser när serveringen hämtas från serveringssalen. När det endast möbleras med stolrader vid samanvändning med stora salen ryms ca 90 personer i lilla salen.
- Serveringssalen, 142 sittplatser vid bord och med serveringslinjen i salen.
- Stora och lilla finska salen används som ett enhetligt utrymme och är möblerat med 84 sittplatser i stolrader och 80 sittplatser vid bord
- Auditoriet, 52 sittplatser i bänkrader
- Kapellet, 30 sittplatser i stolrader
- Grupprum A+A, 24 sittplatser vid bord
- Samtalsrum B, 11 sittplatser i bekväma fåtöljer
- Samtalsrum b, 5 sittplatser runt bord
- Grupprum C, 16 sittplatser runt konferensbord
- Dagklubbsutrymme, 20 sittplatser runt låga bord
- Svenska ungdomsutrymmet, 40-50 sittplatser runt bord eller i soffor
- Finska ungdomsutrymmet, 40-50 sittplatser runt bord eller i soffor

Inva
Parkeringsplatser för invabehov finns intill huvudingången. Vid huvuddörren finns en liten ramp som gör det enklare att komma in med rullstol och huvuddörren är försedd med motoröppnare som  fungerar med rörelsesensor. I församlingscentret finns ett inva anpassat wc mittemot anslagstavlan vid klädupphängningen. Mellandörren till pastorskansliet har motoröppnare som fungerar med tryckknapp. I byggnaden finns hiss till andra våningen i aulan nedanför trappan till andra våningen.

Parkering
Parkeringsplatser finns i anslutning till församlingscentret på framsidan av byggnaden och utefter sluttningen till Jakobstads gamla gravgård. Vid behov kan det parkeras längs med gatan på Ebba Brahe esplanaden eller vid parkeringsområdena i anslutning till Jakobstads utvidgade gravgård därifrån man kan köra med bil över bron vid Djurgårdskanalen.

Toalett
I församlingscentret finns ett flertal skilda toaletter för damer och herrar och en inva anpassad toalett med skötbordsyta.  Därtill finns ett separat skötrum för barn.

Inträden
När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i församlingscentret. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingången. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste. Alternativt tas en frivillig avgift.

Då någon hyrt hela församlingscentret för en tillställning är det möjligt att ta inträde. Då är församlingen inte medarrangör.

Hyra församlingscentret
För kyrkans medlemmar uppbärs ingen hyra för minnestunder eller dop men man betalar för en eventuell servering. Vid dop kan man även ordna serveringen själv från pentryköket i aulan utanför kapellet men för det betalar man en så kallad pentryavgift. Församlingscentret kan även hyras för bröllop, födelsedagsfester, konserter eller andra tillställningar som inte strider mot kyrkans tro. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten. Prislista kan ses härÖppna länk i ny flik.

Hörselslinga
Info
Café
Parkering
Toalett
Trådlöst nätverk
Handikapp

Evenemang

sö 5.12 kl. 19.00

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

må 6.12 kl. 10.00

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

må 6.12 kl. 11.00 -14.00

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

må 6.12 kl. 19.00 -21.00

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Jacob Gospel övar

Jacob Gospel
ti 7.12 kl. 11.00

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Vestanlidgårdens strängband övar

Vestanlidgårdens strängband
ti 7.12 kl. 13.00 -14.30

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

KAMRATSTÖDTRÄFF

Kamratstödträff
ti 7.12 kl. 14.30

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

S.O.S (Sexan och Sjuan)

Sexan och Sjuan
ti 7.12 kl. 17.00

Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad

Junior

Junior