Församlingsfaddrar

Till dopet har föräldrarna valt åtminstone  två faddrar. Utöver det erbjuder församlingen en församlingsfadder. Församlingsfaddern  är en länk mellan familjen och församlingen som ber för barnet och familjen, stöder familjen i deras kristna fostran, och informerar om aktuella saker i församlingen. Faddern kommer på besök kring dopdagen, med en gåva, fram till 4-års dopdagen.

Församlingsfaddrarna har tystnadsplikt och är utbildade för uppgiften.
Om man inte vill ha en församlingsfadder, finns det olika bönegrupper i församlingen som ber för de barn och familjer som har valt att bli förbönsbarn.

Kontaktperson är Bernice Haglund-Wikström tel. 0403 100 418, bernice.haglund-wikstrom@evl.fi

 

Vill du bli församlingsfadder?

Nya församlingsfaddrar behövs hela tiden. Församlingens 50-tal aktiva faddrar träffas månatligen, utom under sommaren, för vidareutbildning och gemenskap.

Kontaktperson är Bernice Haglund-Wikström 040-3100418, bernice.haglund-wikstrom@evl.fi