VECKA 13 (25-31.3.2024)  

MÅ 25.3 kl. 10-12:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Bonäs prästgård. 
MÅ 25.3 kl. 13.30:    Sjömansmissionen i Församlingscentret.
MÅ 25.3 kl. 17.00:     Tehuset i Församlingscentret. En multikulturell mötesplats för kvinnor och barn.
MÅ 25.3 kl. 19.00:    Jacob Gospel övar i Församlingscentret.
MÅ 25.3 kl. 13.00:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Solbacken, J-G Björk, Borgmästars.
MÅ 25.3 kl. 13.30:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Björkbacka, J-G Björk, Borgmästars.
MÅ 25.3 kl. 13.30:     Andakt med nattvard på Ahlbäckhemmet, Krokfors.
MÅ 25.3 kl. 18.00:     Aktläsning i Jakobstads kyrka, Krokfors, Borgmästars, duettsång.

TI 26.3 kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Församlingscentrets ungd.utr.
TI 26.3 kl. 11-13:     Jakobstads kyrka öppen för bön och samtal.
TI 26.3 kl. 12.00:    Taizéandakt i Johanneskapellet, kantor Annika Wester.
TI 26.3 kl. 13.00:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Folkhälsan, J-G Björk, Wester.
TI 26.3 kl. 14.00:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Attendo Castrén, J-G Björk, Wester.
TI 26.3 kl. 15.00:    S.o.S för åk 6-7 i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus.
TI 26.3 kl. 17.00:     Junior för åk 3-5 i Församlingscentrets ungd.utr., Catarina Nylund-Wentus.
TI 26.3 kl. 18.00:     Aktläsning i Jakobstads kyrka, Anna-Pia Svarvar, Wester.

ON 27.3 kl. 9-11:     Öppen dagklubb för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Kyrkostrands förs.hem. 
ON 27.3 kl. 14.00:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Edit, Edman, Borgmästars.
ON 27.3 kl. 17.30:     Teckenspråkig mässa på finlandssvenskt teckenspråk i Församlingscentret, dövpräst Maria Lindberg. Efteråt servering.
ON 27.3 kl. 17.30:     U-klubbens nattvardsgång i Pedersöre kyrka, Edman, Andrey Heikkilä, Wester, Löfs-Snellman, Kyrkokören. Efteråt servering i                                           Kyrkostrands förs.hem.
ON 27.3 kl. 18.00:     Aktläsning i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Borgmästars.
ON 27.3 kl. 18.00:    Kören Cantate övar i Församlingscentret, Lisen Borgmästars.

SKÄRTORSDAGEN
TO 28.3 kl. 12.00:    Lunchmusik i Jakobstads kyrka, Annika Wester.
TO 28.3 kl. 13.00:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Villa Jung, Turpeinen, Ekman.
TO 28.3 kl. 13.15:     Tvåspråkig andakt med nattvard på Hötorgcentret, Edman, Wester.
TO 28.3 kl. 14.00:     Andakt med nattvard på Mariahemmet, Turpeinen, Wester.
TO 28.3 kl. 18.00:     Aktläsning med nattvard i Jakobstads kyrka, Edman, Turpeinen, Wester. Tillfället 
                                avslutas med att altaret förbereds inför Långfredagens gudstjänst.

LÅNGFREDAGEN
FR 29.3 kl. 12.00:     Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Turpeinen, Wester, Borgmästars, Chorus Novus. 
                               Sänds även via församlingens Youtubekanal. Länk finns på
                               www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
FR 29.3 kl. 18.00:     Vid Kristi grav i Jakobstads kyrka, J-G Björk, Andrey Heikkilä, Wester, 
                                Vestanlidgårdens strängband.

STILLA LÖRDAG
LÖ 30.3 kl. 10.00:     Gudstjänst i Jakobstads kyrka, Jimmy Österbacka, Edman, Borgmästars. Gemensam med Pedersöre församling.
LÖ 30.3 kl. 23.00:     Påsknattsmässa i Jakobstads kyrka, Mård, Edman, A-K Johansson, Nylund-Wentus, församlingens ungdomar.

PÅSKDAGEN
SÖ 31.3 kl. 12.00:     Högmässa i Jakobstads kyrka, Edman, Krokfors, Wester, Borgmästars, Kyrkokören, 
                                Chorus Novus. Ulla Nyströms gudstjänstgrupp. Sänds även via församlingens Youtubekanal. 
                                Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi
SÖ 31.3 kl. 19.00:     Påskjubel-psalmafton i Pedersöre kyrka, Cantate, Gloria, Adorate, Wester, Borgmästars,
                                Musikskolan, andakt Andrey Heikkilä.

ANNANDAG PÅSK
MÅ 1.4 kl. 12.00:     Gudstjänst med små och stora i Jakobstads kyrka, J-G Björk, Andrey Heikkilä, 
                               Borgmästars, dagklubben, Haglund-Wikström. Sänds även via församlingens Youtubekanal. 
                               Länk finns på www.jakobstadssvenskaforsamling.fi

Välkommen!