Missionsyförening FMS

Plats: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Varannan torsdag kl. 13.30

Träffar hösten 2021:  30.9 14.10 28.10 11.11 och 25.11

Kontaktperson:  Natascha Kanckos Diakon

Natascha.Kanckos@evl.fi

Tfn 040 310 0421