Missionsyförening FMS

Plats: Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad.

Varannan torsdag kl. 13.30

Träffar våren 2023 26.1, 9.2, 23.2, 9.3 och 32.3

Kontaktperson:  Natascha Kanckos Diakon

Natascha.Kanckos@evl.fi

Tfn 040 310 0421