Diakonimottagningen

Församlingens anställda finns till för dig. Då du upplever att du behöver stöd eller ditt liv känns speciellt jobbigt, kan du boka en tid för ett kravlöst samtal. 

Det kan handla om en förlust du haft, tex arbetslöshet, skilsmässa eller att någon närstående dött, ekonomiska svårigheter eller något annat. Diakoniarbetarna står till tjänst med att lyssna, samtala och vägleda, samt om så önskas även förbön.

Svårigheter brukar vara lättare att bära om man har medvandrare. I ensamhet och isolering väcks lätt rädsla och oro. Genom att få dela och samtala är det lättare att komma till ro och få nya perspektiv. Kanske blir det ett samtal eller kanske flera, det beror på dig. Det här kostar ingenting för dig och det är inte heller någon speciellt lång väntetid du måste uthärda. Alla diakoniarbetare har tystnadsplikt.

Diakonin har telefontid må, ti, to och fre kl. 9-11. Under sommarmånaderna har diakonin telefontid måndagar och torsdagar kl. 9-11.

Tel. 040 3100 420